O nas

Kurs pracy ze stresem i zarządzania emocjami

WOJCIECH GORZELANNY

Uwolnij się od stresu - kurs internetowyJestem certyfikowanym coachem International Coach Federation (ICF) na poziomie Associate Certified Coach (ACC). Mam ponad 10 lat doświadczeń w relacjach indywidualnych i grupowych.

Jestem psychoterapeutą w szkoleniu i trenerem biznesu; twórcą autorskich procesów rozwojowych osadzonych m.in. w podejściu coachingowym, wzbogacanym indywidualnym wsparciem mentorskim i treningowym. 

Wdrażam procesy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Mam siedmioletnie doświadczenie zawodowe we współpracy z takimi organizacjami, jak m.in.: Pracownia Coachingu NOVO, Pracownia Trenerska NOVO, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, MC-Bauchemie Sp. z o. o., VKF Renzel Polska, POZBUD T&R S.A., Uczelnia Techniczno Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie, Collegium Da Vinci w Poznaniu.

PRACUJĘ W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PODEJŚCIA:

 • w coachingu i sesjach indywidualnych – coaching oparty na dowodach, model GROW, model kompetencji coacha, elementy Gestalt, podejście poznawczo-behawioralne, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, podejście psychodynamiczne, podejście systemowe,
 • w szkoleniach i warsztatach – elementy coachingu grupowego i zespołowego, praca na procesie grupowym,
 • we wszystkich obszarach pracy z ludźmi czerpię z nurtu non-duality oraz map świadomości wg Davida Hawkinsa i spirali rozwoju wg Kena Wilbera.

OBSZARY MOJEJ SPECJALIZACJI:

 • executive coaching – zarządzanie zespołem, osobista efektywność menedżera,
 • coaching zespołowy – coaching integralności zespołu – budowanie synergii zespołu, zespół w kryzysie,
 • coaching grupowy/warsztaty/szkolenia – wieloaspektowy rozwój z pogłębianiem świadomości,
 • life coaching oraz indywidualne, holistyczne sesje rozwojowe (narzędzia dopasowane do potrzeb klienta, m.in. komunikacja, praca na zasobach, inteligencja emocjonalna, praca ze stresem, praca z przekonaniami, motywacja, odkrywanie wewnętrznej przestrzeni osobistej mocy).
 • trening interpersonalny – rozwijanie i pogłębianie szerokich sfer relacji osobistych i społecznych,
 • praca z ciałem i symptomami chorobowymi – poszukiwanie i rozwiązywanie konfliktów chorobotwórczych,

MOJE PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE:

Jestem akredytowanym coachem ICF na poziomie Associate Certified Coach (ACC):

 • Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt – w trakcie szkolenia
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Trening Interpersonalny
 • Recall Healing Gilberta Renaud – Specjalistyczne Szkolenie z Zakresu Psychobiologii
 • Zaawansowany program rozwojowy Profesjonalny Coach w Warszawie organizowany przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Studium Zawodowe Trenera Zmiany organizowane przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego w Warszawie organizowana przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Studium Zawodowe Coacha Biznesu w Warszawie organizowana przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Kurs trenerski w Szkole Trenerów SIEĆ – Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Szkolenie na mediatora organizowane przez Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 • Kurs Trenerski Technik Naturalnego Uczenia się i Rozwoju Osobistego – Akademia Nauki w Poznaniu. organizowany przez Akademię Nauki w Poznaniu
 • Kurs NON VIOLENCE COMMUNICATION organizowany przez Akademię Nauki w Poznaniu, prowadzony przez Yorama Mosenzona
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pedagogika Ogólna

PASJE:
Odprężenie znajduję w treningach fitness. Doceniam korzyści morsowania. Ogromnym skarbem jest dla mnie codzienna medytacja.


PAWEŁ HOFFMAN

Uwolnij stres szybko i skutecznie - kurs onlineJestem psychoterapeutą i trenerem. W roli szkoleniowca pracuję od 2000 roku. Prowadzę seminaria i warsztaty rozwijające obszary intelektualne, interpersonalne i szerokie aspekty głębokiego rozwoju osobistego. 

Od roku 2009 rozpocząłem praktykę psychoterapeutyczną. Poruszam się w szerokiej gamie nurtów terapeutyczno-rozwojowych. Tworzę autorskie programy i modele rozwojowe, które zapewniają większy komfort życia we wszystkich jego obszarach. Pozwalają one również w codziennej praktyce zachować naturalną higienę emocjonalną oraz utrzymanie zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Od 17 lat współpracuję z siecią edukacyjną Akademii Nauki, współtworzę ogólnopolskie projekty: “Akademia Rodzica” oraz “Szkoła 2020”. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielę się również w wielu projektach unijnych, m.in.: “Razem w lepszą przyszłość”, “Mamo wróć do szkoły” oraz “Rozwój młodzieży przyszłością Polski”. W charakterze wykładowcy współpracowałem także z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

W PRACY TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWEJ OPIERAM SIĘ NA PODEJŚCIACH TAKICH JAK:

 • psychodynamiczne,
 • psychologii zorientowanej na proces,
 • psychobiologii i somatoterapii,
 • teorii systemowych i ustawień Hellingerowskich,
 • we wszystkich obszarach pracy z ludźmi czerpię z nurtu non-duality oraz map świadomości wg Davida Hawkinsa i spirali rozwoju wg Kena Wilbera.

OBSZARY MOJEJ SPECJALIZACJI:

 • indywidualne sesje psychoterapii – obszar wewnętrznego rozwoju i utrzymania zdrowia psychicznego,
 • trening interpersonalny – rozwijanie i pogłębianie szerokich sfer relacji osobistych i społecznych,
 • praca z ciałem i symptomami chorobowymi – poszukiwanie i rozwiązywanie konfliktów chorobotwórczych,
 • praca z procesem rozwoju świadomości – odkrywanie wewnętrznej przestrzeni osobistej mocy.

MOJE PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE:

 • Ustawienia Metodą Berta Hellingera – Szkoła Cichych Ustawień Gerhard Walper
 • Biologika Mechanizmów Zmian Chorobowych, Zaburzeń Nastroju i Zaburzeń Umysłowych – Otwarty Uniwersytet Biologiki,
 • Studium Psychobiologii – specjalistyczne szkolenie w zakresie pracy z chorobami, Akademia Psychobiologii VEDICA w Krakowie,
 • Studium Socjoterapii Psychodynamicznej i Treningu Intepersonalnego – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne,
 • Studium Psychologii Zorientowanej na Proces – Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu w Warszawie
 • Nowa Era Trenera – Nowoczesna Firma w Warszawie,
 • Cykl Self Coachingu – Akademia Nauki w Poznaniu,
 • Kurs Trenerski Technik Naturalnego Uczenia się i Rozwoju Osobistego – Akademia Nauki w Poznaniu.

PASJE:
Relaksuję się grając na pianinie i gitarze, a w aktywności fizycznej spełniam się biegając pośród natury. Codziennie towarzyszę sobie w medytacji.