Kontakt

Pokonaj stres - uwolnij się od jego skutków

Wojciech
Gorzelanny

ul. H. Cegielskiego 1

61-862 Poznań

w.gorzelanny@kursyhogo.eu

+48 886 730 515

PAWEŁ
HOFFMAN

ul. Lisowskiego 7

65-072 Zielona Góra

p.hoffman@kursyhogo.eu

+48 695 931 788